КОЗИЧАНКА
Живописне село Макарівського району
Головна
Оприлюднення документів
Видатні люди та творчі особистості Козичанки
Галерея
Історія нашого села
Довідкова інформація
Як до нас доїхати
Оприлюднення документів

__________________23.11.2011________________________

 

        АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до  проекту рішення Козичанської сільської ради

 «Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

 

 

                            1. Опис проблеми

      

        Справляння місцевих податків і зборів встановлено Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 «Про місцеві податки і збори» нормами якого визначено об’єкт оподаткування ,платників та граничні розміри ставок платежів. Крім того, статтею 19 Декрету визначено, що питання запровадження місцевих податків і зборів і порядку   їх сплати належить до компетенції сільських, селищних та міських  рад. Органи місцевого самоврядування встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до  переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок .

          З  01.01.2011 року набирає чинності Податковий кодекс України . Відповідно до п.п.10.2.1 п.10.2 ст.10  Податкового кодексу України до місцевих податків відноситься збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності (ст.267)( попередні-торгові патенти) .

 

                               2. Мета  регулювання

 

           Метою даного регулювання є:

 - ефективне використання додаткового джерела надходжень коштів до місцевого

  бюджету .

 

 

                 3. Визначення та оцінка альтернативних способів                       

                      зазначеної цілі

    

           Альтернативним  способом досягнення зазначеної цілі в разі затвердження  ставок збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності є :

- залишення рішення сільської  ради від 05.01.2011 р.  № 23-04-6    «Про встановлення  місцевих зборів » без змін;

               - облік всіх торгівельних суб’єктів господарювання ;

               - контроль за розміщенням торгівельних пунктів з продажу алкогольних і тютюнових виробів ;

               - поповнення місцевого бюджету .

 

 

                   4. Механізм , який пропонується застосувати

                        для розв’язання проблем і відповідні заходи

 

   Рішення  «Про встановлення місцевих зборів » встановляє : 

                1. Ставки збору з суб’єктів господарювання  , які займаються торгівельною діяльністю та наданням платних послуг на території сільської ради .

                2. Види діяльності , які проводяться з придбанням пільгового торгового патенту .

                3. Порядок та строки сплати .

 

 

                     

5. Обґрунтування  можливостей

досягнення визначених цілей

 

Досягнення мети , зазначеної у п.2 цього Аналізу ,є можливим завдяки затвердженню рішенням сесії сільської ради «Про встановлення місцевих зборів».

Контроль за виконанням цього рішення пропонується покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин, соціально-економічного і культурного  розвитку села .

Розробка рішення  Козичанської сільської ради здійснюється за принципами :

- законності ;

- гласності (відкритості та загальнодоступності) ;

- колегіальності .

 

 

6.Характеристика очікуваних результатів                      

     прийняття акта

 

           1. Наявність  рішень  «Про встановлення місцевих зборів «  дає можливість виконкому сільської ради формувати дохідну частину місцевого бюджету.        

 

 

                                  7.  Обгрунтування  терміну дії рішення

 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом , є загальнообов’язковим  до застосування на території села Козичанка  , термін дії  - один рік .

 

 

        8. Визначення показників результативності                    

                                         рішення

 

           Прийняття даного регуляторного акта дозволяє органам місцевого самоврядування ,

ефективне використання додаткового джерела надходжень коштів до місцевого  бюджету. .

 

 

9  Визначення заходів відстеження                     

           результативності рішення

   

 

        Джерелами інформації для відстеження результативності регулярного акту будуть слугувати  періодичні перевірки , рейди повноважних представників  органу місцевого самоврядування  та податкових  інспекторів .

 

 

 

 

__________________23.11.2011________________________

 

Проект  рішення

Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно п.24 частини 1 до ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” відповідно  до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України  сільська рада вирішила:

1. Встановити  місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатками до даного рішення .

2.До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових , сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення .

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.

4. Визначити  такими, що втратили чинність рішення Козичанської сільської ради  від 17.12.2010 року   № 23- ІІІ -VІ. „Про встановлення місцевих податків та зборів” зі змінами з 31.12.2011.р.

5.Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.

6.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                             М.С.Приходько

с.Козичанка                                                                                                              №72-ХІ-VІ                                                                                                         23.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 1

До Рішення  Козичанської  сільської ради

Макарівського району, Київської області

                                                      Від 23.12.2011 № 72-ХІ -VІ

 

Розділ I. Збір за провадження деяких видів підприємницької

                              діяльності

1. Платники збору:

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджоло інвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або не житлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і на пів дорогоцінних металів.

3. Ставки збору:

3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг: на території Козичанської сільської ради

0,05 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

     3.2. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах: на території Козичанської сільської ради  

0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць                                          1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал:

 - для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбан, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

за кожний стіл для більярда;

- для проведення інших оплатних розважальних ігор - 0,05 розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день - 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.7. Ставки збору округляються наступним чином - менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.

4. Порядок придбання торгового патенту:

4.1. Для провадження передбачених цим Рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса населений пункт село Козичанка  продажу товарів, пункту з надання платних послуг. 

                                                                                                                                                                          е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Рішення.

4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі
- підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з

надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості календарних днів року. 

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

                            5. Порядок та строки сплати збору:

5.1. Сплата збору здійснюється платниками, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями  Податкового кодексу України.

6. Порядок використання торгового патенту:

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 

7. Строк дії торгового патенту:

7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг -
60 календарних місяців.

7.2. Короткотерміновий торговий патент - від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг - вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим Рішенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Рішення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  органу державної податкової служби Макарівського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби Макарівського району, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 

Сільський голова                         М.С.Приходько     

__________________23.11.2011________________________

 

Проект Рішення

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,обліку та звітності “від 04.11.2011 р № 4014 з метою уникнення втрат місцевого бюджету та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку територіальної громади сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи:

1. 1 Для фізичних осіб – підприємців, які обирають І групу у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої вищевказаним законом на 1 січня податкового (звітного) року в таких розмірах:

1.1.1        До 1 групи  відносяться фізичні особи - підприємці,які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках (47.8. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках.) або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000,00 гривень (Додаток 1)

1.2 Для фізичних осіб підприємців, які обирають II групу, у розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати встановленої вищевказаним законом на 1 січня податкового (звітного) року в таких розмірах:

1.2.1        До 2 групи відносяться – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, зазначених у додатку №1 даного рішення, та виробництво або продаж товарів, діяльність, у сфері ресторанного господарства, за умови, що потягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

1.2.2 Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб;

1.2.3.      Обсяг доходу не перевищує 1000000,00 гривень. (Додаток 2)

1.3 Для фізичних осіб підприємців у розмірі 3 відсотка від доходу у разі сплати податку на додану вартість та 5 відсотків - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку встановленої вищевказаним законом на 1 січня податкового (звітного) року (див.додаток№2).

1.3.1 До 3 групи відносяться –фізичні особи – підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

1.3.2        Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 20 осіб;

1.3.3    Обсяг доходу не перевищує 3000000,00 гривень.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

1.3.4        У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

2. Вказані ставки застосовуються до доходів від підприємницької діяльності, яка буде проводитись з 1 січня 2012 року.Єдиний податок слачується на рахунок бюджету сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію з Козичанської сільської ради.

 

Сільський голова

М.С. Приходько

 

З додатками № 1 та № 2 до даного проекту рішення можна ознайомитися на сайті Макарівської районної ради в розділі Регуляторні акти.

 

__________________23.11.2011________________________

 

Додаток№1

до проекту рішення Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

 

01.6 

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

  

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

 

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

 

01.63 

Післяурожайна діяльність 

 

01.64 

Оброблення насіння для відтворення 

 

02.4 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

 

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

 

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

 

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

 

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

 

14.12 

Виробництво робочого одягу 

 

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

 

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

 

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

 

14.20

Виготовлення виробів  із хутра

 

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

 

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

 

 25.92

Виробництво легких паковань

 

25. 99

Виробництво інших  готових  металевих  виробів,н.в.і.у.

 

31.01

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

 

31.09

Виробництво   інших  меблів

 

31. 02

Виробництво кухонних меблів

 

32. 12

Виробництво ювелірних і подібних  виробів

 

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

 

33. 17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобі

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

 

74.20

Діяльність у сфері фотографії

 

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

 

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

 

95.23

Послуги з ремонту взуття

 

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

 

95. 25

Ремонт годинників і ювелірних  виробів

 

95. 29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

96. 01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

 

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

 

96. 02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

 

96. 03

Організування поховань і надання суміжних послуг

 

97. 00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

 

 

 

__________________23.11.2011________________________

 

Додаток№2

до проекту рішення Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

 

 

 

__________________23.11.2011________________________

 

                    ВИСНОВОК

 

з відповідності регуляторного акта принципам

державної регуляторної політики

 

Назва РА „ Про встановлення  місцевих зборів на 2012 рік „.

Дата прийняття 23.12.2011 № прийняття № 72-ХІ-VІ

Орган , що прийняв -  Козичанська сільська рада

Критерії № 3: економічна ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта.

 

1. Дія РА призводить до витрат суб’єктів господарювання :так

  

    Грошові витрати : так

    Часові витрати: - ні.

2. Зміни ,які зменшать розмір витрат суб’єктів господарювання: не існують.

3. Норма РА прозорі і одночасно трактуються: так

  

   Зміни , які позитивно впливають на прозорість та однозначність  трактування норм  РА:  не існують

 

 

Висновок з перегляду : включити РА до переліку № 3.

 

Голова комісії                   Горобцов   А.М. Бишівське лісництво - майстер

 

Секретар                            Кривобок В.П. пенсіонер      

 

Члени комісії                      Гльоза Л.Є.Козичанська сільська рада – головний                                                                        бухгалтер

                               

                                              Пустовіт Т.С. – завідуюча бібліотеки                                      

 

                                               Хом’яков М.А.- Козичанська ЗОШ –І-ІІ ст.-                                                                                                       сторож.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ВИСНОВОК

 

з відповідності регуляторного акта принципам

державної регуляторної політики

 

Назва РА „Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

Козичанської сільської ради„.

Дата прийняття 23.12.2011 № прийняття № 73 -ХІ-VІ

Орган , що прийняв -  Козичанська сільська рада

Критерії № 3: економічна ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта.

 

1. Дія РА призводить до витрат суб’єктів господарювання :так

  

    Грошові витрати : так

    Часові витрати: - ні.

2. Зміни ,які зменшать розмір витрат суб’єктів господарювання: не існують.

3. Норма РА прозорі і одночасно трактуються: так

  

   Зміни , які позитивно впливають на прозорість та однозначність  трактування норм  РА:  не існують

 

 

Висновок з перегляду : включити РА до переліку № 3.

 

                                             

                                             

Голова комісії                   Горобцов   А.М. Бишівське лісництво - майстер

 

Секретар                            Кривобок В.П. пенсіонер      

 

Члени комісії                      Гльоза Л.Є.Козичанська сільська рада – головний                                                                        бухгалтер

                               

                                              Пустовіт Т.С. – завідуюча бібліотеки                                      

 

                                               Хом’яков М.А.- Козичанська ЗОШ –І-ІІ ст.-                                                                                                       сторож.

 

 

 

 

__________________23.11.2011________________________

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Козичанської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи»

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання.

Згідно із пунктом 12.3 статтею 12 Кодексу та пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати податки та збори в межах своїх повноважень. З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення розроблений для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

2. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є збільшення надходжень до місцевого бюджету, покращення соціально – економічного та культурного розвитку територіальної громади та збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативою можна вважати не прийняття даного рішення. В цьому випадку підприємці будуть здійснювати свою діяльність з порушенням норм законодавства. А це приведе до збільшення сектору тіньової економіки та збільшення цін на товари і послуги, які реалізують фізичні особи – підприємці. Тому прийняття даного рішення є необхідною нормою. Це оптимальне та доцільне рішення, оскільки законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють ставки єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

4.Опис механізмів розв'язання проблеми.

Рішенням встановлює єдиний податок для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Запропонований проект рішення відповідає економічно обгрунтованим нормам. Введення рішення в дію надасть контролюючим органам змогу і підстави контролювати застосування даного податку.

5. Розрахунки витрат і можливі вигоди від впровадження регуляторного акту.

Орган місцевого самоврядування витрат не зазнає, а в місцевий бюджет буде більше надходжень. Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, збільшать витрати на оплату податку. Проте матимуть можливість розраховуватись за послуги економічно обгрунтованими розмірами податків, правильність застосування яких може бути перевірена контролюючими органами.

6. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження регуляторного акту.

Встановлення економічно обґрунтованих розмірів податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи забезпечить збільшення надходжень до місцевого бюджету. У той же час, прийняття рішення може викликати невдоволення споживачів через збільшення витрат на оплату послуг.

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити не визначений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситься в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у різі внесення змін до чинного законодавства.

8. Показники результативності акту.

Показниками результативності запропонованого проетку рішення є:

8.1 Покращення соціально – економічного та культурного розвитку територіальної громади;

8.2 Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

8.3 Збільшення соціальних виплат малозабезпеченим верствам населення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності визначеного рішення буде здійснюватись згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та шляхом проведення аналізу фінансових показників бюджету Козичанської сільської ради.

 

 


ГоловнаОприлюднення документівВидатні люди та творчі особистості КозичанкиГалерея Історія нашого селаДовідкова інформаціяЯк до нас доїхати